پیکر جانباز هشت سال دفاع مقدس و از ذاکران اهل بیت (ع) در شهر شاهین شهر تشییع و سپس در گلزار شهدای گرگاب به خاک سپرده شد.

پیکر جانباز هشت سال دفاع مقدس و از ذاکران اهل بیت (ع) در شهر شاهین شهر تشییع و سپس در گلزار شهدای گرگاب به خاک سپرده شد.