در پونک یک واحد 48 متری و با عمر بنای 15 سال ساخت، متری 43.750 میلیون تومان به فروش می رسد.

در پونک یک واحد 48 متری و با عمر بنای 15 سال ساخت، متری 43.750 میلیون تومان به فروش می رسد.