بازی استقلال و سپاهان در حضور ۲۵ هزار تماشاگر برگزار می‌شود اما تا این لحظه خبری از حضور خانم‌ها نیست.

بازی استقلال و سپاهان در حضور ۲۵ هزار تماشاگر برگزار می‌شود اما تا این لحظه خبری از حضور خانم‌ها نیست.