رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی گفت: روز سه شنبه پسری که برای خرید اکانت بازی از حساب بانکی پدرش مبلغ 450 میلیون ریال برداشت کرده بود شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی گفت: روز سه شنبه پسری که برای خرید اکانت بازی از حساب بانکی پدرش مبلغ 450 میلیون ریال برداشت کرده بود شناسایی شد.