بدون تردید مجید انتظامی یکی از مهم‌ترین آهنگسازان سینمای دفاع مقدس محسوب می‌شود که آثار تولید شده از سوی او در این عرصه تبدیل به اصلی‌ترین نماد معرفی فیلم‌ها به مخاطبان شده است….

بدون تردید مجید انتظامی یکی از مهم‌ترین آهنگسازان سینمای دفاع مقدس محسوب می‌شود که آثار تولید شده از سوی او در این عرصه تبدیل به اصلی‌ترین نماد معرفی فیلم‌ها به مخاطبان شده است.