حمزه‌ای خبرنگار شبکه که هنگام ریزش ساختمان پلاسکو در محل حضور داشت صبح امروز شنبه ۱۹ مرداد در برنامه «چاپ اول»خاطره‌ای درباره این حادثه دردناک روایت کرد که در ادامه مشاهده می‌کنید….

حمزه‌ای خبرنگار شبکه که هنگام ریزش ساختمان پلاسکو در محل حضور داشت صبح امروز شنبه ۱۹ مرداد در برنامه «چاپ اول»خاطره‌ای درباره این حادثه دردناک روایت کرد که در ادامه مشاهده می‌کنید.