اقتصادنیوز: پس از مراجعه خانمی ۳۵ ساله به اورژانس بیمارستان پورسینای آشخانه در خراسان شمالی، پزشکان یک توده در ابعاد ۲۰*۱۰*۱۰ از تخمدان راست این بیمار خارج کردند و در حال حاضر وضعیت جسمانی بیمار مساعد است….

اقتصادنیوز: پس از مراجعه خانمی ۳۵ ساله به اورژانس بیمارستان پورسینای آشخانه در خراسان شمالی، پزشکان یک توده در ابعاد ۲۰*۱۰*۱۰ از تخمدان راست این بیمار خارج کردند و در حال حاضر وضعیت جسمانی بیمار مساعد است.