مدیر روابط عمومی ریاست جمهوری، مطالب منشر شده رسانه ای درباره دستور رئیسی برای صدور حکم مدیرعاملی علی عسگری (رئیس سابق سازمان صدا و سیما ) در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ( دومین هلدینگ بزرگ پتروشیمی در خاورمیانه) را «کدب محض» دانست.

مدیر روابط عمومی ریاست جمهوری، مطالب منشر شده رسانه ای درباره دستور رئیسی برای صدور حکم مدیرعاملی علی عسگری (رئیس سابق سازمان صدا و سیما ) در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ( دومین هلدینگ بزرگ پتروشیمی در خاورمیانه) را «کدب محض» دانست.