بهروز کاویانی شهردار شهریار گفت: جامعه سالم و شهروند سالم نیازمند تقویت حوزه سلامت و توسعه زیرساخت های شهری است
حوزه ورزش شهر شهریار تقویت می شود

به گزارش شهریاریها ، مهندس کاویانی شهردار شهریار در نشست با علیرضا صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار با اشاره به ضرورت حمایت و پشیبانی از فعالیت های ورزشی گفت: تحقق جامعه سالم وشهروند سالم نیازمند تقویت حوزه سلامت و توسعه زیرساخت های ورزشی است.

وی افزود :شهریار با داشتن قهرمانان اسیایی و جهانی وجوانان علاقمند پتاسیل خوبی جهت رشد و ترقی ورزش تخصصی و همگانی دارد و شهرداری در برنامه توسعه جایگاه و اعتبار ویژه ای برای تحقق این هدف در نظر گرفته است.

شهردار شهریار در پایان با اشاره به همراهی مدیریت شهری با سایر دستگاه ها و به ویژه اداره ورزش و جوانان گفت: در جهت توسعه، احداث و تکمیل زیرساخت های ورزشی و ارتقاء سطح ورزش منطقه ،از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.