اقتصادنیوز: سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو خبر داد؛ اگر خرید و فروش حواله خودرو ثبت می‌شد، قانونی بود اما اکنون غیر قانونی است….

اقتصادنیوز: سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو خبر داد؛ اگر خرید و فروش حواله خودرو ثبت می‌شد، قانونی بود اما اکنون غیر قانونی است.