صحن علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. در این جلسه نمایندگان مجلس توضیحات وزیر ورزش و جوانان درباره اجرای قانون وظایف وزارت ورزش را قانع کننده ندانستند و به او کارت زرد دادند./محمدرضا عباسی…

صحن علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. در این جلسه نمایندگان مجلس توضیحات وزیر ورزش و جوانان درباره اجرای قانون وظایف وزارت ورزش را قانع کننده ندانستند و به او کارت زرد دادند./محمدرضا عباسی