وزیر پیشنهادی علوم گفت: در جمهوری اسلامی هر مدیر و مسئولی در هر سطحی اگر در راستای اهداف شهدا و امام شهدا حرکت نکند یقینا عاقبت به خیر نمی‌شود. الگوی خودم را شهدای هسته‌ای، شهید چمران و شهدای هسته‌ای می‌دانم که عاقبت به خیر می‌شوند، این افراد خادم ملت…

وزیر پیشنهادی علوم گفت: در جمهوری اسلامی هر مدیر و مسئولی در هر سطحی اگر در راستای اهداف شهدا و امام شهدا حرکت نکند یقینا عاقبت به خیر نمی‌شود. الگوی خودم را شهدای هسته‌ای، شهید چمران و شهدای هسته‌ای می‌دانم که عاقبت به خیر می‌شوند، این افراد خادم ملت بودند. مردم ایران سردار سلیمانی را از خودشان می‌دانستند.