هافبک فصل گذشته تراکتور به عضویت تیم فولاد خوزستان درآمد.

هافبک فصل گذشته تراکتور به عضویت تیم فولاد خوزستان درآمد.