انصارالله یمن ازحمله پهپادی و موشکی گسترده به تاسیسات نفتی آرامکو در مناطق مختلف عربستان خبر داد.

انصارالله یمن ازحمله پهپادی و موشکی گسترده به تاسیسات نفتی آرامکو در مناطق مختلف عربستان خبر داد.