زمانی که بارسلونا بارسلونا مشغول شادی برای قهرمانی در لالیگا بودند، هواداران اسپانیول به درون زمین هجوم آوردند.

زمانی که بارسلونا بارسلونا مشغول شادی برای قهرمانی در لالیگا بودند، هواداران اسپانیول به درون زمین هجوم آوردند.