حمله وحشیانه افراد ناشناس به دوچرخه سوار شهریاری در جاده شهریار تهران
حمله وحشیانه افراد ناشناس به دوچرخه سوار شهریاری در جاده شهریار تهران
پیمان مجدد، دوچرخه سوار و رئیس اسبق هیات دوچرخه سواری شهرستان شهریار، حین تمرین مورد حمله اراذل و اوباش قرار گرفت.

به گزارش شهریاریها ، روز جمعه ۳۰ خردادماه در مسیر جاده شهریار به تهران دوچرخه سوار شهریار مورد حمله اراذل و اوباش قرار گرفت که از ناحیه سر و دست دچار آسیب دیدگی شدید شد.

وی در خصوص این اتفاق اظهار داشت: در حال تمرین با دوچرخه و برگشت به سمت شهریار نزدیک به دور برگردان سه راه شهریار مورد حمله دو فرد ناشناس که از تاکسی پیاده شدند قرار گرفتم که متاسفانه با اصابت کاتر به دست و سر دچار آسیب دیدگی شدید که منجر به قطع رگ  و تاندون دست شدم.خوشبختانه با رسیدن سریع اورژانس به بیمارستان سینا تهران منتقل و مورد حمل جراحی قرار گرفتم.

مجدد درباره وضعیت خود گفت: در حال حاضر با مصدومیت شدیدی رو به رو هستم و امیدوارم که باز هم بتوانم رکاب بزنم.

وی با انتقاد به نبود فرهنگسازی در جامعه مناسب افزود: به علت اینکه جای مشخصی برای تمرین نداریم باید در خیابان و جاده تمرین کنیم و به همین دلیل از این نوع حوادث برای تمام دوچرخه سواران اتفاق می افتد.

شایان ذکر است پیمان مجدد از قهرمانان و مدال آوران این رشته و رئیس سابق هیات دوچرخه سواری شهرستان شهریار می باشد.