اقتصادنیوز: جنگنده‌های ترکیه عصر جمعه ساختمان تل عزیر در قحطانیه سنجار در شمال عراق را هدف حمله قرار دادند.

اقتصادنیوز: جنگنده‌های ترکیه عصر جمعه ساختمان تل عزیر در قحطانیه سنجار در شمال عراق را هدف حمله قرار دادند.