منابع خبری رژیم صهیونیستی از حمله هوایی این رژیم به بندر طرطوس سوریه خبر دادند.

منابع خبری رژیم صهیونیستی از حمله هوایی این رژیم به بندر طرطوس سوریه خبر دادند.