جنگنده‌های آمریکایی به یک مرکز آموزشی در الحسکه سوریه حمله کردند.

جنگنده‌های آمریکایی به یک مرکز آموزشی در الحسکه سوریه حمله کردند.