مقاومت اسلامی فلسطین علاوه بر حمله‌های موشکی به مواضع صهیونیستی، نبرد زمینی با نظامیان ارتش این رژیم را نیز ادامه می‌دهد.

مقاومت اسلامی فلسطین علاوه بر حمله‌های موشکی به مواضع صهیونیستی، نبرد زمینی با نظامیان ارتش این رژیم را نیز ادامه می‌دهد.