رکنا: عصر امروز یازدهم دی ماه 1400 مرد مسلح با لباس زنانه به مطب دکتر عفونی در خیابان امام ایذه حمله کرد. در این حادثه دو نفر مجروح شدند که یکی از آنها دکتر ملکی پزشک عفونی منطقه بود….

رکنا: عصر امروز یازدهم دی ماه 1400 مرد مسلح با لباس زنانه به مطب دکتر عفونی در خیابان امام ایذه حمله کرد. در این حادثه دو نفر مجروح شدند که یکی از آنها دکتر ملکی پزشک عفونی منطقه بود.