جدا از پرویز پرستویی و گوهر خیراندیش، دیگر مهمانان دعوت شده به نشست نمایش فیلم «داستان‌های هزار و یک روز» در آمریکا هم، مورد حمله قرار گرفتند. اسفندیار منفردزاده یکی از این کسان است که فیلم ناسزاگویی چند تن به او، در شبکه‌های اجتماعی، دست به‌دست می‌شو…

جدا از پرویز پرستویی و گوهر خیراندیش، دیگر مهمانان دعوت شده به نشست نمایش فیلم «داستان‌های هزار و یک روز» در آمریکا هم، مورد حمله قرار گرفتند. اسفندیار منفردزاده یکی از این کسان است که فیلم ناسزاگویی چند تن به او، در شبکه‌های اجتماعی، دست به‌دست می‌شود.