شبکه الجزیره اعلام کرد جنگنده‌های آمریکا و انگلیس به ۲ منطقه «الجبانه» و «الجاح» در الحدیده واقع در یمن حمله کردند.

شبکه الجزیره اعلام کرد جنگنده‌های آمریکا و انگلیس به ۲ منطقه «الجبانه» و «الجاح» در الحدیده واقع در یمن حمله کردند.