پس از اخراج علیرضا بیرانوند در دقایق پایانی نیمه اول موج حمله هواداران پرسپولیس در فضای مجازی به فدراسیون فوتبال به راه افتاد.

پس از اخراج علیرضا بیرانوند در دقایق پایانی نیمه اول موج حمله هواداران پرسپولیس در فضای مجازی به فدراسیون فوتبال به راه افتاد.