بنیامین نتانیاهو گفت: لاپید آینده ما و ماهیت إسرائیل را در معرض خطر قرار داده است.

بنیامین نتانیاهو گفت: لاپید آینده ما و ماهیت إسرائیل را در معرض خطر قرار داده است.