اوکراین اعلام کرد که حمله گسترده سایبری به وبسایت‌های مرتبط با دولت این کشور صورت گرفته است.

اوکراین اعلام کرد که حمله گسترده سایبری به وبسایت‌های مرتبط با دولت این کشور صورت گرفته است.