رسانه‌های آمریکایی از حمله سایبری به وزارت خارجه این کشور خبر می دهند.

رسانه‌های آمریکایی از حمله سایبری به وزارت خارجه این کشور خبر می دهند.