حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌‌ای از حمله به ۱۰ پایگاه‌ نظامی ارتش اسرائیل خبر داد.

حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌‌ای از حمله به ۱۰ پایگاه‌ نظامی ارتش اسرائیل خبر داد.