برخی منابع خبری از حملات توپخانه‌ای و هوایی ارتش ترکیه در شمال عراق خبر دادند.

برخی منابع خبری از حملات توپخانه‌ای و هوایی ارتش ترکیه در شمال عراق خبر دادند.