کیهان نوشت: شرایط اقتصادی موجود حاصل عملکرد طیفی از مدیران است که برخلاف نصیحت و هشدار دلسوزان به ویژه رهبر حکیم انقلاب به آمریکا اعتماد کردند، امتیاز نقد دادند و وعده‌های دشمن را به مردم فروختند….

کیهان نوشت: شرایط اقتصادی موجود حاصل عملکرد طیفی از مدیران است که برخلاف نصیحت و هشدار دلسوزان به ویژه رهبر حکیم انقلاب به آمریکا اعتماد کردند، امتیاز نقد دادند و وعده‌های دشمن را به مردم فروختند.