روزنامه جوان به گفت و گوی دیده بان ایران با رسول منتجب‌نیا، چهره اصلاح‌طلب و دبیر کل حزب جمهوریت واکنش نشان داده و نوشته است: به جای طرح نقدهای خود به رئیس‌جمهور و دولتمردان وی، مسیر فحاشی را به آن‌ها در پیش گرفت….

روزنامه جوان به گفت و گوی دیده بان ایران با رسول منتجب‌نیا، چهره اصلاح‌طلب و دبیر کل حزب جمهوریت واکنش نشان داده و نوشته است: به جای طرح نقدهای خود به رئیس‌جمهور و دولتمردان وی، مسیر فحاشی را به آن‌ها در پیش گرفت.