اقتصادنیوز: امام جمعه موقت تهران گفت: در روایات عالمان دین با بیش از ۱۰ عنوان بیان شده‌اند، عالمان دین باید این چنین باشند، علما امنا ء الله و امنا ء رسول هستند، علما امین خدا و پیامبر هستند، همان نقشی که انبیا داشتند، علما باید داشته باشند….

اقتصادنیوز: امام جمعه موقت تهران گفت: در روایات عالمان دین با بیش از ۱۰ عنوان بیان شده‌اند، عالمان دین باید این چنین باشند، علما امنا ء الله و امنا ء رسول هستند، علما امین خدا و پیامبر هستند، همان نقشی که انبیا داشتند، علما باید داشته باشند.