رئیس جمهور سابق آمریکا بار دیگر به «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا حمله کرد و بیان داشت که نظامیان آمریکایی باید برای بازگشت به افغانستان آماده باشند….

رئیس جمهور سابق آمریکا بار دیگر به «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا حمله کرد و بیان داشت که نظامیان آمریکایی باید برای بازگشت به افغانستان آماده باشند.