کارلوس کی روش سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان این روزها با مربیگری در تیم ملی مصر جنجال های زیادی را ایجاد کرده است.

کارلوس کی روش سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان این روزها با مربیگری در تیم ملی مصر جنجال های زیادی را ایجاد کرده است.