روابط عمومی علوم پزشکی خراسان‌شمالی گفت: در جریان درگیری‌های شب گذشته در بجنورد، دو نفر از نیروهای اورژانس مورد حمله قرار گرفتند و آمبولانس در آتش سوخت….

روابط عمومی علوم پزشکی خراسان‌شمالی گفت: در جریان درگیری‌های شب گذشته در بجنورد، دو نفر از نیروهای اورژانس مورد حمله قرار گرفتند و آمبولانس در آتش سوخت.