گردان‌های عز الدین قسام شامگاه سه شنبه از حمله موشکی گسترده به تل آویو خبر داد.

گردان‌های عز الدین قسام شامگاه سه شنبه از حمله موشکی گسترده به تل آویو خبر داد.