سید حسن نصرالله ، دبیرکل حزب الله لبنان در همین راستا در سخنرانی امروز تهدید کرد پاسخ ریختن خون غیرنظامیان لبنانی، خون خواهد بود و نه هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی. مقاومت در لبنان دارای قابلیت‌های موشکی عظیم و دقیقی است که از کریات شمونه تا ایلات را …

سید حسن نصرالله ، دبیرکل حزب الله لبنان در همین راستا در سخنرانی امروز تهدید کرد پاسخ ریختن خون غیرنظامیان لبنانی، خون خواهد بود و نه هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی. مقاومت در لبنان دارای قابلیت‌های موشکی عظیم و دقیقی است که از کریات شمونه تا ایلات را در بر می‌گیرد.