این تفاهم نامه در حالی به امضا می‌رسد که در مجلس طرح “صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی” در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است….

این تفاهم نامه در حالی به امضا می‌رسد که در مجلس طرح “صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی” در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است.