هروویه میلیچ مدافع خارجی استقلال هم در اقدامی جالب به حمایت از عبدالرضا موسوی عضو هیات‌مدیره آبی‌ها پرداخت.

هروویه میلیچ مدافع خارجی استقلال هم در اقدامی جالب به حمایت از عبدالرضا موسوی عضو هیات‌مدیره آبی‌ها پرداخت.