شهریاریها : محمد علامی عصر امروز در جلسه ستاد کشاورزی شهرستان رباط کریم اظهار کرد: این شهرستان دارای ظرفیت‌های کشاورزی بسیاری است که باید با توجه و حمایت از بخش کشاورزی علاوه بر رفع مشکلات موجود درصدد توسعه این صنعت در این شهرستان برآییم. وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقداماتی که در این شهرستان و […]

حمایت از بخش کشاورزی رباط کریم مهمترین اولویت است

13931115000126_PhotoAشهریاریها : محمد علامی عصر امروز در جلسه ستاد کشاورزی شهرستان رباط کریم اظهار کرد: این شهرستان دارای ظرفیت‌های کشاورزی بسیاری است که باید با توجه و حمایت از بخش کشاورزی علاوه بر رفع مشکلات موجود درصدد توسعه این صنعت در این شهرستان برآییم.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقداماتی که در این شهرستان و برای توسعه صنعت کشاورزی باید انجام داد حمایت از کشاورزان و خدمات رسانی‌های بیشتر به آنهاست.

این مسئول با تأکید بر حمایت از بخش کشاورزی و پرونده 37 بهره‌بردار افزود: پرونده این تعداد بهره‌بردار مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تاکنون پرونده 26 بهره‌بردار مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است که پس از انجام اقدامات مقتضی از سوی بانک کشاورزی، بهره‌برداران مورد نظر از مزایای بند یک تبصره 11 قانون بودجه سال 93 بهره‌مند شوند.

علامی در پایان گفت:  تعداد 6 نفر از بهره‌برداران فعال بخش کشاورزی شهرستان نیز برای استفاده از تسهیلات ارزان قیمت تایید و به بانک کشاورزی معرفی شدند.