سخنگوی هیات رییسه مجلس از برگزاری سومین نشست مجازی آزمایشی مجلس و بررسی طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، ابعاد شیوع کرونا و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در این نشست خبر داد….

سخنگوی هیات رییسه مجلس از برگزاری سومین نشست مجازی آزمایشی مجلس و بررسی طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، ابعاد شیوع کرونا و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در این نشست خبر داد.