پس از اعلام برگزاری بزرگترین مانور رژیم صهیونیستی تحت عنوان «ارابه‌های آتش»، حماس و گروه‌های فلسطینی سطح هشدار را در نوار غزه افزایش دادند….

پس از اعلام برگزاری بزرگترین مانور رژیم صهیونیستی تحت عنوان «ارابه‌های آتش»، حماس و گروه‌های فلسطینی سطح هشدار را در نوار غزه افزایش دادند.