جنبش حماس سه‌شنبه شب در بیانیه‌ای شهادت سه مبارز فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان در جنین را تسلیت گفت و اعلام کرد که جنایات دشمن علیه ملت فلسطین قطعا بی‌پاسخ نخواهد ماند….

جنبش حماس سه‌شنبه شب در بیانیه‌ای شهادت سه مبارز فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان در جنین را تسلیت گفت و اعلام کرد که جنایات دشمن علیه ملت فلسطین قطعا بی‌پاسخ نخواهد ماند.