«موسی ابو مرزوق» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) روز یکشنبه گفت: هیچ آتش‌بسی با رژیم اشغالگر بدون دریافت امتیاز در کار نخواهد بود….

«موسی ابو مرزوق» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) روز یکشنبه گفت: هیچ آتش‌بسی با رژیم اشغالگر بدون دریافت امتیاز در کار نخواهد بود.