باغ فاتح با وسعت بیش از ۳۰۰ هکتار در نیم قرن اخیر ریه تنفسی کرج است و بار پاکسازی آلودگی این منطقه را به دوش می‌کشد. مدتی است مسوولان کرج برای رفع ترافیک اقدام به قطع درختان این باغ کرده اند و باغشهر را به گورستان درختان بدل کردند….

باغ فاتح با وسعت بیش از ۳۰۰ هکتار در نیم قرن اخیر ریه تنفسی کرج است و بار پاکسازی آلودگی این منطقه را به دوش می‌کشد. مدتی است مسوولان کرج برای رفع ترافیک اقدام به قطع درختان این باغ کرده اند و باغشهر را به گورستان درختان بدل کردند.