حق وردی؛ اگر وزیر امورخارجه استعفا ندهد استیضاح می شود
حق وردی؛ اگر وزیر امورخارجه استعفا ندهد استیضاح می شود
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: نباید ازصبراستراتژیک مجلس سوء استفاده شود، مماشات با حرکات نفوذی برای ملک، میهن و نظام سم مهلک است.

به گزارش شهریاریها ،در ادامه متن یادداشت عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم شهریار و قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی را بخوانید:

باتوجه به فایل صوتی منتشرشده،توسط رسانه های معاند خارج ازکشور از آقای ظریف، قطعا ایشان صلاحیت و اهلیت تکیه زدن بر وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران را از دست داده است و چنین فردی باچنین تفکری نباید حتی یک ساعت در راس دستگاه دیپلماسی کشور حضور داشته باشد.

بدون تردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی برطبق وظایف قانونی و انقلابی خویش اجازه نخواهند داد امنیت حاکم که به مدد بزرگ مردانی چون سردارشهید سلیمانی حاصل شده است دستخوش تحلیل های مغرضانه جماعتی واداده و غربزده قرارگیرد.

لذاباتوجه به اینکه عملکرد ۸ساله ایشان در رأس دستگاه دیپلماسی کشورنه تنها هیچ دستاوردی برای ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی نداشته است، بلکه درآخرین ماه های فعالیت دولت هزینه‌های سنگین‌تری نیز به نظام تحمیل خواهد کرد، لذا بهتر است خود ایشان عاقلانه استعفا دهد تا ضربات بیشتری به ملت ونظام وارد نشود، درغیر اینصورت استیضاح و برکناری ایشان توسط نمایندگان مجلس حتمی و ضروری است.

نبایداز صبراستراتژیک مجلس سوء استفاده شود، مماشات با این گونه حرکات برای ملک، میهن و نظام سم مهلک است. تا صحبت از نفوذ می شود آقایان بر آشفته می شوند. آیا این افتضاح مصداق بارز نفوذ نیست؟ مگرمهمتر از مرکز استراتژیک ریاست جمهوری هم داریم که آرشیو مصاحبه هایتان اینگونه در اختیار دشمنان نظام قرار می گیرد، پروژه نفوذ واقعی است، به خودتان بیایید و کشور را فدای بازی های جناحی خودتان نکنید.

آیا رواست این تفکر با چنین تحلیلی مذاکرات حساس کنونی با دشمنان ملت را مدیریت کند؟ آیا این نگرش می تواند مصالح عالی نظام و خطوط قرمز ترسیمی را تضمین کند؟ این صوت البته نشان داد دغدغه همیشگی معتقدان واقعی ارزش های ناب انقلاب مبنی بر اینکه این افراد صلاحیت لازم برای اداره دستگاه دیپلماسی کشور را ندارند، بجا بوده است./