جهان بینی بن لادن و تفکر پشت حادثه 11 سپتامبر در مجموعه‌ای از ارتباطات داخلی به دست آمده که در ماه مه 2011 هنگامی که نیروهای ویژه آمریکایی بن لادن را در حمله به محوطه‌ای در شهر ابوت آباد پاکستان کشتند، کشف شد….

جهان بینی بن لادن و تفکر پشت حادثه 11 سپتامبر در مجموعه‌ای از ارتباطات داخلی به دست آمده که در ماه مه 2011 هنگامی که نیروهای ویژه آمریکایی بن لادن را در حمله به محوطه‌ای در شهر ابوت آباد پاکستان کشتند، کشف شد.