معاون رئیس جمهور ی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که حقابه‌های زیست محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور در سه بخش کم آبی، میان آبی و پرآبی مشخص و ابلاغ شده است….

معاون رئیس جمهور ی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که حقابه‌های زیست محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور در سه بخش کم آبی، میان آبی و پرآبی مشخص و ابلاغ شده است.