نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: چنانچه گازرسانی به مناطق جنگلی و اهالی روستا‌ها صورت گیرد خود مردم محافظ جنگل‌ها خواهند بود….

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: چنانچه گازرسانی به مناطق جنگلی و اهالی روستا‌ها صورت گیرد خود مردم محافظ جنگل‌ها خواهند بود.