نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از حضور 7 وزیر پیشنهادی رییس جمهور در جلسات امروز این کمیسیون و تشریح برنامه‌هایشان خبر داد….

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از حضور 7 وزیر پیشنهادی رییس جمهور در جلسات امروز این کمیسیون و تشریح برنامه‌هایشان خبر داد.